Chung cư Bcons Tân Hòa 38

Chung cư Bcons Tân Hòa 38

Phát triển dự án:
Cty CP Interhouse LA
Địa điểm:
Dĩ An - Bình Dương
Giải pháp:
Giải pháp Bản lề bật giảm chấn, Thanh ray trượt 3 tầng giảm chấn, chống tủ, chân bàn