CHUNG CƯ CAO TẦNG CẨM BÌNH

CHUNG CƯ CAO TẦNG CẨM BÌNH

Phát triển dự án:
Cty TNHH SX TM ALPHA
Địa điểm:
Quảng Ninh
Giải pháp:
- Khóa cửa nẹp VICKINI 37917.101 SSS inox mờ, ruột chốt
- Hít cửa VICKINI 45818.001 SSS inox mờ
- Khóa cửa nắm đấm VICKINI 30800.001 SSS inox mờ
- Bản lề cửa VICKINI 43102.102 SSS inox mờ, 1T mỏng 2.0mm
- Ống nhòm VICKINI 48001.001 BSN ken xước bóng
- Tay đẩy hơi VICKINI 44061.001 SPR bạc sơn