Chung cư Conic Riverside

Chung cư Conic Riverside

Phát triển dự án:
Công ty Cổ phần ACC-244
Địa điểm:
TP Hồ Chí Minh - Bình Chánh
Giải pháp:
Chặn cửa, Hít cửa, Bản lề cửa, Khóa cửa nẹp, Khóa nắm đấm, Ống nhòm