Chung cư Sài Gòn Intela 40

Chung cư Sài Gòn Intela 40

Phát triển dự án:
Cty CP Đức Bảo
Địa điểm:
Huyện Bình Chánh - TP.HCM
Giải pháp:
Giải pháp phụ kiện cửa