Chung cư Topaz Elite - Block 8

Chung cư Topaz Elite - Block 8

Phát triển dự án:
Công ty Cổ phần TMDV XDKD Nhà Vạn Thái
Địa điểm:
TP Hồ Chí Minh - Quận 8
Giải pháp:
Khóa cửa nẹp, Khóa nắm đấm