Đại học Việt Đức

Đại học Việt Đức

Phát triển dự án:
Công ty Cổ phần Hùng Trang
Địa điểm:
Bình Dương - Thủ Dầu Một
Giải pháp:
Khóa cửa phân thể, Bản lề cửa, Chặn cửa, Tay đẩy hơi