Khách sạn Mường Thanh 45

Khách sạn Mường Thanh 45

Phát triển dự án:
Công ty TNHH SX TM ALPHA
Địa điểm:
Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh
Giải pháp:
Giải Pháp Phụ Kiện Cửa