Khè Group 47

Khè Group 47

Phát triển dự án:
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất AMAVI
Địa điểm:
Quận 7 - Hồ Chí Minh
Giải pháp:
Giải Pháp Phụ Kiện Cửa