Video

Easy to install Glass Sliding Fitting for Bathroom  VICKINI 67040.001
Easy to install Glass Sliding Fitting for Bathroom VICKINI 67029
Easy to install Glass Sliding Fitting for Bathroom VICKINI 67003.001
Easy to install Glass Siding Fitting for Bathroom VICKINI 67007.001
Glass Sliding Fitting VICKINI 62004.001 with maximum load up to 200kg, surface lifespan is up to 360 hours

Easy to install  Glass Siding Fitting VICKINI 62005.001

 Floor Hinge VICKINI 60840.001 with maximun load up to 105kg, surface lifespan is up to 360 hours.
 Glass Floor Hinge VICKINI 60110.001 with maximum load up to 300kg, surface lifespan is up to 360 hours
 Glass Sliding Fitting VICKINI 62225.001 with maximum load up100kg, surface lifespan is up to 360 hours
The Glass Door Hinges for Bathroom VICKINI 66078.090 is made of SUS 304, surface lifepan is up to 360 hours

Glass Door Hinges for Bathroom VICKINI 66078.092 is made of  Stain Steeless SUS304, used for glass doors which have maximum width 700mm. VICKINI 66078.092 is warranted 24 months

Glass Door Hinges for Bathroom VICKINI 66078.135 is made of Stain steeless SUS304, used for glass doors which have maximum width 700mm. VICKINI 66078.092 is warranted 24 months
Lever Handle Locksets VICKINI 31688.001 is made of zinc alloy, lifespan is 200.000 times of opening/closing. VICKINI 31688.001 is warranted 24 months
Rosette Mortise Locksets VICKINI 34121.101 is made of zinc alloy, lifespan is 250.000 times of opening/closing. VICKINI 34121.101is warranted 24 months
Plated Handle Mortise Locksets VICKINI 35103.102 is made of zinc alloy, lifespan is 250.000 times of  opening/closing. VICKINI 35013.102 is warrated 24 months
VICKINI brings many door lock solutions to customers with VICKINI Inox SUS304, it suits wooden doors, metal doors, plastic doors.
VICKINI provides  the luxury solution for your construction/house with brass mortise locks: durable material and various designs

VICKINI Rosette Locks suit for bedroom doors, toilet doors; lifespan is 250.000 times of opening/closing. VICKINI Rosette Locks are warranted 24 months

Meet the criteria: Reasonable - Durable - Nice!

VICKINI Steel Plated Door Lock is best choice for Vietnamese customers. 
VICKINI smart locks help optimize your time, keep safe and bring the absolute conveniences
 Rosette Mortise handle Locksets VICKINI 39001.101 is made of brass, lifespan: 250.000 times of closing/opening
Detail installation instruction for door hinge VICKINI 43105.133. Check it out!
Follow VICKINI's video to install the APP and connect the VICKINI smart lock to WIFI
Khóa điện tử VICKINI được cài đặt và sử dụng được thực hiện một cách dễ dàng qua màn hình và có giọng nói hỗ trợ. 
VICKINI hy vọng Video này sẽ là tài liệu hữu dụng để bạn hiểu hơn về cách hoạt động của khóa điện tử.
Khóa điện tử VICKINI 39889.002 với thiết kế Tay nắm Push - Pull và có 5 phương thức mở khóa. Cùng theo dõi video cài đặt khóa nhé!

Project

Jamila Khang Dien

Jamila Khang Dien

Developer: Hoa Binh
Location: Ho Chi Minh City
Solution: Door hinges, Door closers, Door viewers, Door stoppers
Masteri Thao Dien

Masteri Thao Dien

Developer: TV Window
Location: Ho Chi Minh City
Solution: Glass Clamp, Glass Door Handles
Diamond Riverside

Diamond Riverside

Developer: 577 Investment Joint Stock Company
Location: Ho Chi Minh City
Solution: Cylindrical knob locksets
CC Conic Riverside

CC Conic Riverside

Developer: ACC-244 Joint Stock Company
Location: Ho Chi Minh City
Solution: Door Stoppers, Door Hinges, Plate Door Locks, Cylindrical Knob Locksets, Door Viewers
Topaz Elite

Topaz Elite

Developer: Van Thai Land
Location: Ho Chi Minh City
Solution: Rosette Locks, Clindrical Knobs
Viet Duc University

Viet Duc University

Developer: Hung Trang J.S.C
Location: Binh Duong Province
Solution: Rosette Locks, Door hinges, Door Holders, Door Closers